تبلیغات
۩۞۩๑همه چیز تا کامپیوتر واینترنت๑۩۞۩๑ - مطالب ابر world cup

برنامه پخش بازیهای جام جهانی

 

نوع مطلب :عمومی ،

نوشته شده توسط:پیمان


برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی عبارتند از:

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌١٨:30 – آفریقای جنوبی و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌٢٣:00 – اوروگوئه و فرانسه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١٦:00 – کره جنوبی و یونان

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١٨:30 – آرژانتین و نیجریه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و آمریکا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١٦:00 – الجزایر و اسلوونی

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١٨:30 – صربستان و غنا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌٢٣:00 – آلمان و استرالیا 

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌١٦:00 – هلند و دانمارک

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌١٨:30 – ژاپن و کامرون

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌٢٣:00 – ایتالیا و پاراگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌١٦:00 – نیوزلند و اسلواکی

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌١٨:30 – ساحل عاج و پرتغال

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌٢٣:00 – برزیل و کره شمالی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌١٦:00 – هندوراس و شیلی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌١٨:30 – اسپانیا و سوئیس

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌٢٣:00 – آفریقای جنوبی و اروگوئه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١٦:00 – آرژانتین و کره جنوبی

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١٨:300 – یونان و نیجریه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌٢٣:00 – فرانسه و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١٦:00 – آلمان و صربستان

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١٨:30 – اسلوانی و آمریکا

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و الجزایر

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١٦:00 – هلند و ژاپن

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١٨:30 – غنا و استرالیا

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و دانمارک

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠- ساعت ‌١٦:00 – اسلواکی و پاراگوئه

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌١٨:30 – ایتالیا و نیوزلند

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌٢٣:00- برزیل و ساحل عاج

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١٦:00 – پرتغال و کره شمالی

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١٨:30 – شیلی و سوئیس

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌٢٣:00 – اسپانیا و هوندراس

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌١٨:30– مکزیک و اروگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌١٨:30 – فرانسه و آفریقای جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌٢٣:00 – نیجریه و کره جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌٢٣:00 – یونان و آرژانتین

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌١٨:30 – اسلونی و انگلیس

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌١٨:30 – آمریکا و الجزایر

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – غنا و آلمان

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – استرالیا و صربستان

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌١٨:30 – اسلواکی و ایتالیا

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌١٨:30 – پاراگوئه و نیوزلند

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – دانمارک و ژاپن

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و هلند

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌١٨:30 – پرتغال و برزیل

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌١٨:30 – کره شمالی و ساحل عاج

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌٢٣:00 – شیلی و اسپانیا

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌٢٣:00 – سوئیس و هندوارس

- مسابقات ‌١/٨ نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی

شنبه ‌٨٩/٤/٥ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه A و دوم گروه B

شنبه ‌٨٩/٤/٥ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه C و دوم گروه D

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه D و دوم گروه C

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ – ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه B و دوم گروه A

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه E و دوم گروه F

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه G و دوم گروه H

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه F و دوم گروه E

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه H و دوم گروه G

جمعه ‌٨٩/٤/١١ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌٥٣ و ‌٥٤

جمعه ‌٨٩/٤/١١ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٤٩ و ‌٥٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌٥١ و ‌٥٢

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٥ و ‌٥٦

- مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

سه شنبه ‌٨٩/٤/١٥ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٧ و ‌٥٨

چهارشنبه ‌٨٩/٤/١٦ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٩ و ‌٦٠

- مسابقات رده بندی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٩ – ساعت ‌٢٣:00 – بازندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢

- مسابقات فینال جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

یکشنبه ‌٨٩/٤/٢٠ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢