تبلیغات
۩۞۩๑همه چیز تا کامپیوتر واینترنت๑۩۞۩๑

نتایج جام جهانی

 

نوع مطلب :اخبار  ،

نوشته شده توسط:پیمان

نیوزلند 1 اسلواکی 1

پرتغال 0 ساحل عاج0

برزیل2 کره شمالی 1

 نتایج جام جهانی

 

نوع مطلب :اخبار  ،

نوشته شده توسط:پیمان

هلند 2 دانمارک 0

ژاپن1 کامرون 0

ایتالیا 1 پاراگوئه 1نتایج جام جهانی

 

نوع مطلب :اخبار  ،

نوشته شده توسط:پیمان

اسلونی 1 الجزایر 0

غنا 1 صربستان 0

آلمان 4 استرالیا0نتایج جام جهانی

 

نوع مطلب :اخبار  ،

نوشته شده توسط:پیمان

آفریقا جنوبی 1 مکزیک 1 فرانسه 0 اروگوئه 0 کره جنوبی 2 یونان 0

برنامه پخش بازیهای جام جهانی

 

نوع مطلب :عمومی ،

نوشته شده توسط:پیمان


برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی عبارتند از:

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌١٨:30 – آفریقای جنوبی و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ – ساعت ‌٢٣:00 – اوروگوئه و فرانسه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١٦:00 – کره جنوبی و یونان

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌١٨:30 – آرژانتین و نیجریه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و آمریکا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١٦:00 – الجزایر و اسلوونی

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌١٨:30 – صربستان و غنا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ – ساعت ‌٢٣:00 – آلمان و استرالیا 

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌١٦:00 – هلند و دانمارک

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌١٨:30 – ژاپن و کامرون

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ – ساعت ‌٢٣:00 – ایتالیا و پاراگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌١٦:00 – نیوزلند و اسلواکی

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌١٨:30 – ساحل عاج و پرتغال

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ – ساعت ‌٢٣:00 – برزیل و کره شمالی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌١٦:00 – هندوراس و شیلی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌١٨:30 – اسپانیا و سوئیس

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ – ساعت ‌٢٣:00 – آفریقای جنوبی و اروگوئه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١٦:00 – آرژانتین و کره جنوبی

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌١٨:300 – یونان و نیجریه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ – ساعت ‌٢٣:00 – فرانسه و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١٦:00 – آلمان و صربستان

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌١٨:30 – اسلوانی و آمریکا

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ – ساعت ‌٢٣:00 – انگلیس و الجزایر

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١٦:00 – هلند و ژاپن

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌١٨:30 – غنا و استرالیا

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و دانمارک

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠- ساعت ‌١٦:00 – اسلواکی و پاراگوئه

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌١٨:30 – ایتالیا و نیوزلند

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ – ساعت ‌٢٣:00- برزیل و ساحل عاج

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١٦:00 – پرتغال و کره شمالی

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌١٨:30 – شیلی و سوئیس

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ – ساعت ‌٢٣:00 – اسپانیا و هوندراس

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌١٨:30– مکزیک و اروگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌١٨:30 – فرانسه و آفریقای جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌٢٣:00 – نیجریه و کره جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ – ساعت ‌٢٣:00 – یونان و آرژانتین

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌١٨:30 – اسلونی و انگلیس

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌١٨:30 – آمریکا و الجزایر

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – غنا و آلمان

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ – ساعت ‌٢٣:00 – استرالیا و صربستان

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌١٨:30 – اسلواکی و ایتالیا

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌١٨:30 – پاراگوئه و نیوزلند

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – دانمارک و ژاپن

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ – ساعت ‌٢٣:00 – کامرون و هلند

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌١٨:30 – پرتغال و برزیل

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌١٨:30 – کره شمالی و ساحل عاج

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌٢٣:00 – شیلی و اسپانیا

جمعه ‌٨٩/٤/٤ – ساعت ‌٢٣:00 – سوئیس و هندوارس

- مسابقات ‌١/٨ نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی

شنبه ‌٨٩/٤/٥ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه A و دوم گروه B

شنبه ‌٨٩/٤/٥ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه C و دوم گروه D

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه D و دوم گروه C

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ – ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه B و دوم گروه A

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه E و دوم گروه F

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه G و دوم گروه H

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ – ساعت ‌١٨:30 – اول گروه F و دوم گروه E

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ – ساعت ‌٢٣:00 – اول گروه H و دوم گروه G

جمعه ‌٨٩/٤/١١ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌٥٣ و ‌٥٤

جمعه ‌٨٩/٤/١١ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٤٩ و ‌٥٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ – ساعت ‌١٨:30 – برندگان مسابقات ‌٥١ و ‌٥٢

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٥ و ‌٥٦

- مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

سه شنبه ‌٨٩/٤/١٥ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٧ و ‌٥٨

چهارشنبه ‌٨٩/٤/١٦ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٥٩ و ‌٦٠

- مسابقات رده بندی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٩ – ساعت ‌٢٣:00 – بازندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢

- مسابقات فینال جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

یکشنبه ‌٨٩/٤/٢٠ – ساعت ‌٢٣:00 – برندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢Hard Drive Inspector 3.80 Build 352 Professional & for Notebooks

 

نوع مطلب :تخصصی کامپیوتر ،

نوشته شده توسط:پیمان

منبع: www.p30download.com 

برای اینکه بتوانیم همیشه از سیستم خود نهایت استفاده را ببریم باید از سلامت سیستم خود اطمینان حاصل نماییم. اما اطلاع پیدا کردن در مورد این که چه موقع اطلاعات در خبر نابودی قرار دارند کاری مشکل است.
نرم افزار Hard Drive Inspector ابزاری قدرتمند جهت مشاهده سلامت هارد دیسک سیستم شما می باشد. این نرم افزار با کنترل هارد دیسک و سخت افزار موجود در سیستم به شما اطلاع می دهد که اطلاعات شما در مرض نابودی است و شما را آگاه می کند که چنین نقصی در فلان جای هارد شما است. Hard Drive Inspector با استفاده از امکان S.M.A.R.T ‌در مادربرد هارد را چک می کند و پارامترهای لازم آن را تست کرده و به شما خواهد گفت که خوب کار می کند یا خیر و اگر مشکلی دارد چیست و برای رفع آن باید چکار کنید. این کار باعث می شود که هارد شما به طور ناگهانی نسوزد و اطلاعاتتان از بین نرود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Hard Drive Inspector 3.80 Build 352 Professional:
- کنترل و نظارت دقیق بر قسمت های مختلف هارد دیسک
- نمایش جزئیات سخت افزاری مربوط به هارد
- چک کردن دمای سیستم جهت آگاهی دادن کاربر از دمای بالا
- مشخص کردن درصد خرابی و یا نیاز سیستم به بک آپ گرفتن
- نمایش فضای اشغال شده در هارد و مقدار فضای باقی مانده خالی
- رفع مشکلات سخت افزاری کوچک و حفظ سلامت هارد دیسک
- نمایش دمای سیستم در کنار ساعت ویندوز به صورت یک عدد با قابلیت تنظیم رنگ
- قابلیت نصب در تمام ویندوز های شرکت مایکروسافت Windows 2000/XP/2003/Vista
- و ...خلق، طراحی و ایجاد تصاویر وکتور با قابلیت تایپ فارسی توسط Adobe Illustrator CS5 ME

 

نوع مطلب :تخصصی کامپیوتر ،

نوشته شده توسط:پیمان

منبع: www.p30download.com


اگر با اندکی دقت به دنیای اطراف خود نگاه بیندازیم با طرح ها و آثاری مواجه می شویم که در گذشته کمتر دیده می شد. این سبک جدید طراحی که تقریبا همه جا را فرا گرفته از تبلیغات ساده مانند کارت ویزیت ها تا بیلبورد ها و صنایع بسته بندی و آیکون ها و حتی تیزر های تبلیغاتی تلویزیونی و... ، همه و همه ما را متوجه سبک جدیدی در طراحی می کند.
نرم افزار های گرافیکی به 2 دسته کلی تقسیم بندی می شوند: دسته اول نرم افزار هایی مانند فتوشاپ که روی پیکسل و نقاط کار می کنند و دسته دوم نرم افزار های وکتور-Vector یا برداری هستند، که این گونه نرم افزار ها در گذشته کمتر مورد استفاده واقع می شد، که ناشی از قدرت کمتر این نرم افزار ها نسبت به نرم افزاری مانند فتوشاپ بوده که با گذشت زمان به خاطر توانایی های گرافیکی اضافه شده به اینگونه از نرم افزار ها و قدرت ذاتی آنها که همان خروجی های با حجم پایین ولی کیفیت بالا در چاپ است به گونه ای که کاربران این دسته از نرم افزار ها مشکلی از نظر پایین آمدن کیفیت طراحی هایشان در هنگام چاپ نداشته اند، بر محبوبیت این نرم افزار ها افزوده است. نرم افزار Adobe illustrator CS4 یکی از قدرتمندترین نرم افزار های طراحی و ویرایش به صورت وکتور می باشد، که کار کردن با آن مشابه کار کردن با نرم افزار هایی پیکسلی مانند فتوشاپ است. قدرت این نرم افزار به حدی است که امروزه اکثر شرکت های تبلیغاتی و طراحان مجرب در سرتاسر دنیا طراحی های خود را با این نرم افزار انجام میدهند. این نرم افزار با ابزار طراحی قدرتمند جهت خلق آثار وکتور و افکت های زیبا به همراه براش-Brush های متفاوت و ابزار کنترل رنگ که در این نسخه کامل تر شده به همراه محیط سازگار با فتوشاپ و سایر محصولات Adobe افق های جدید طراحی را پیش روی طراحان قرار می دهد!

قابلیت های کلیدی نرم افزار Adobe Illustrator CS5 5 ME:
- طراحی آثار  زیبای وکتور در همه زمینه ها با ابزار Essential Vector Tool
- پیاده سازی سریع تر و آسانتر ایدهای طراحی در محیطی با ابزار بسیار قوی و متنوع
- آماده سازی گرافیک وکتور برای نرم افزار فلش
- افزایش کارایی ابزار طراحی
- پلت کنترل رنگ بسیار پیشرفته
- پاک نمودن سریع و راحت نقاط دلخواه (نسبت به نسخه های قبلی) با ابزار پاکن که کارایی آن مانند کارایی ابزار پاکن فتوشاپ می باشد
- ابزار برش یا همان crop tool جهت برش منطقه ای خاص از طراحی جهت گرفتن خروجی یا برای چاپ
- قابلیت گروه بندی عناصر و آبجکت های طراحی جهت ویرایش سریع و راحت آنها
- امکان تایپوگرافی سریع به خاطر وجود بیش از 100 فونت open type و paragraph and character styles
- Adobe Device Central CS4 ابزار طراحی گرافیکی برای تلفن همراه
- امکان گرفتن خروجی استاندارد جهت استفاده بروی وب
 - قابلیت گرفتن خروجی pdf با ابزار جدید این نرم افزار
- ابزاری جهت تولید  motion graphics و visual effects
- قابلیت ساخت symbol های گرافیکی جهت نرم افزار فلش
- پشتیبانی از ویندوز 7

قابلیت های اضافه شده به نسخه جدید نرم افزار Adobe Illustrator CS5 ME:
- افزایش صفحات طراحی
- امکان کشیدن استروک هایی با ضخامت (width) مختلف
- کنترل بیشتر براش Art و pattern
- قاشی در فضای پرسپکتیو
- امکان نقاشی کردن در پشت و درون تصاویر با ایجاد یک clipping mask ایجاد می شود
- با استفاده از Bristle Brush نقاش های طبیعی مانند نقاشی های آبرنگ با براش های واقعی را تجربه کنید.
- ابزارهایی برای طراحی وب
- و ...


داونلود برنامه

انجام طراحی های سریع تر و بهتر با نرم افزار فتوشاپ Adobe Photoshop CS5 Extended 12

 

نوع مطلب :تخصصی کامپیوتر ،

نوشته شده توسط:پیمان

منبع: www.p30download.com


در Photoshop CS5 ویرایش تصویر مجددا تعریف شده است، این بار تمرکز بیشتر روی عکاسی است. اکنون 20 سال است که فتوشاپ در حال تکامل روز افزون است و طی این تلاش ها CS5 نه تنها تغییرات انقلابی به همراه دارد، بلکه انقلابی در عرصه ی ویژگی های نو و جدید نیز به همراه دارد که هر کاربری را با این امکانات راضی نگه می دارد. اگر تا به حال سری به وِیژگی های جدید این نرم افزار شگفت انگیز مانند Content Aware Fill و Puppet Warp نزده اید مطمئنا پس از دیدن آن از تعجب انگشت به دهان خواهید ماند که "چگونه این کارها را انجام داده اند؟"
تعدادی از این امکانات برای ما فوق العاده به نظر رسید، اما به نظر می رسد این امکانات تنها روی عکس های ایده آل و بدون اشکال به خوبی عمل می کنند اما نه روی نمونه های واقعی. بعد از کار با برخی از این امکانات خواهید فهمید که در آمد کار با فتوشاپ تا اندازه ی زیادی بالا رفته است.

قابلیت های کلیدی و جدید نرم افزار Adobe Photoshop CS5:
- ارتقا کار نرم افزار با تغییرات جزئی در ظاهر نرم افزار
- انجام انتخاب های پیچیده و ظریف آسان تر می شود
- Mixer brush برای شما این امکان را فراهم می کند تا چند رنگ را روی یک قلم مو تعریف کنید
- راحتی تبدیل گرافیک های دو بعدی را به اشیای سه بعدی
- تسهیل خلق طرح های سه بعدی واقعی
- ابزار 'puppet warp' این امکان را بوجود می آورد تا عناصر مختلف یک تصویر را کشید یا هل داد
- پردازش تصاویر با پسوند raw
- اصلاح خودکار اشکالات لنز در تصاویر
- قابل نصب بر روی نسخه های مختلف ویندوز
- محیط کاربری مناست و استفاده آسان از نرم افزار
- حجم بسیار کم برنامه
- پشتیبانی از زبان های مختلف
- و ...

در ادامه پیشرفت هایی را که شرکت Adobe بر اساس خواست و باز خورد بدست آمده از کاربران به آنها دست پیدا کرده ذکر شده است:


ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:108 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...